C4b2a-комплекс комплемента


  • C1 компонент комплемента