Gofman J.W. ea, 1954


Gofman J.W. , Rubin L. , McGinley J.P. , Jones H.B. Hyperlipoproteinemia. Am. J. Med. , 1954 , 17:514-520.

嘛屦恹 镱赅玎眍, 黩 疣珉梓睇 纛痨 汨镥痣栾桎屐梃 疋玎睇 疣珉梓睇扈 桤戾礤龛扈 镳铘桦 腓镱镳铗彖眍 镱 溧眄 囗嚯栩梓羼觐泐 箅疣鲥眚痂趔汨痤忄龛.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 描镥痣栾铒痤蝈桎屐: 觌囫耔翳赅鲨: 忖邃屙桢
  • 髓镱镳铗彖睇 翦眍蜩稃 囡 徨腙钼, 徼犭桀沭圄