Oliver M.F., 1967


Oliver M.F. The present status of clofibrate (Atromid-S). Circulation , 1967 , 36:337-339.

绣溧牝铕耜 耱囹, 觐蝾痤 耋祆桊钼囗 溧眄 镱 铎 镳屣囵囹 镱腠 磬溴驿 怵屐屙 镥疱 桉稃蜞龛扈 挛.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 孰铘栳疣: 羿痨嚓铍钽梓羼觐 溴轳蜮桢
  • 描镥痣栾铒痤蝈桎屐: 脲赅瘃蜮屙眍 脲麇龛, 徼犭桀沭圄