Taira M.,1990


Taira M.,Iisaza T., Shimada H., Kudoh J., Shimizu N., Tatibana M.,

J. Biol. Chem., 1990, 265, 16491-16497.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 缅睇 痂犷珙纛耵囹-镨痤纛耵囹觇磬琨