Okada M.,1983


Okada M., Shimura K., Shiraki H., Nakagawa H. J.Biochem.,1983, 94,1605-1623.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • IMP-溴汨漯钽屙噻(1.1.1.205)