ADHCYS+H2O=ADNSIN+HCYS


S-ADENOSYL-L-HOMOCYSTEINE + H(,2)O = ADENOSINE + L-HOMOCYSTEINE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 噤屙铉桦泐祛鲨耱彖磬玎 EC 3.3.1.1

(男用扰 屠锹劳冗: ADENOSYLHOMOCYSTEINASE, S-ADENOSYL-L-HOMOCYSTEINE HYDROLASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: ADHCYS , ADNSIN , HCYS

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桧铌桉腩螓: 徼铖桧蝈: 疱嚓鲨 翦痨屙螓
  • 漓桧铌桉腩螓: 赅蜞犷腓珈 筱脲痤溧: 疱嚓鲨: 戾蜩铐桧