ARGSUC=ARG+FUM


L-ARGININOSUCCINATE = FUMARATE + L-ARGININE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 鲤汨龛眍耋牿桧噻 EC 4.3.2.1

(男用扰 屠锹劳冗: ARGININOSUCCINATE LYASE, ARGINOSUCCINASE, L-ARGININOSUCCINATE ARGININE-LYASE)

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: ARGSUC , ARG , FUM

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桧铌桉腩螓: 赅蜞犷腓珈 噻铗: 疱嚓鲨 翦痨屙螓