dUTP+H2O=PPi+dUMP


DUTP + H(,2)O = PYROPHOSPHATE + DUMP

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 溴珙犟梵痂滂眚痂纛耵囹噻 EC 3.6.1.23

(男用扰 屠锹劳冗: DUTP PYROPHOSPHATASE, DEOXYURIDINE-TRIPHOSPHATASE, DUTPASE, DUTP NUCLEOTIDOHYDROLASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: dUTP ; PPi ; dUMP

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓