HANTR+O2=H2O2+AAMFUM


3-HYDROXYANTHRANILATE + O(,2) = 6-IMINO-5-OXOCYCLOHEXA-1,3-DIENECARBOXILATE + H(,2)O(,2)

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 汨漯铌耔囗蝠囗桦囹铌耔溧玎[3-] EC 1.10.3.5

(男用扰 屠锹劳冗: 3-HYDROXYANTHRANILATE OXIDASE, 3-HYDROXYANTHRANILATE:OXYGEN OXIDOREDUCTASE)

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: HANTR , O2 , H2O2 , AAMFUM

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桧铌桉腩螓: 赅蜞犷腓珈 筱脲痤溧: 疱嚓鲨: 蝠栾蝾羿