HOGET+O2=MACEAC


HOMOGENTISATE + O(,2) = 4-MALEYLACETOACETATE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 泐祛沐眚桤囹铌耔溧玎 EC 1.13.11.5

(男用扰 屠锹劳冗: HOMOGENTISATE 1,2-DIOXYGENASE, HOMOGENTISICASE, HOMOGENTISATE OXYGENASE, HOMOGENTISATE:OXYGEN 1,2-OXIDOREDUCTASE (DECYCLIZING))

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: HOGET , O2 , MACEAC

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桧铌桉腩螓: 赅蜞犷腓珈 筱脲痤溧: 疱嚓鲨: 蜩痤玷