UMP+PPi=PRPP+URAC


URIDINE-5'-PHOSPHATE + PYROPHOSPHATE = 5-PHOSPHO-'ALPHA'-D-RIBOSE-1-DIPHOSPHATE + URACIL

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 箴圉桦纛耵铕栳铉桦蝠囗耵屦噻 EC 2.4.2.9

(男用扰 屠锹劳冗: URACIL PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE, UMP PYROPHOSPHORYLASE, UMP:PYROPHOSPHATE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: UMP , PPi , PRPP , URAC

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓