URID+Pi=RB1P+URAC


URIDINE + ORTHOPHOSPHATE = 'ALPHA'-D-RIBOSE-1-PHOSPHATE + URACIL

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 箴桎桧纛耵铕桦噻 EC 2.4.2.3

(男用扰 屠锹劳冗: URIDINE PHOSPHORYLASE, PYRIMIDINE PHOSPHORYLASE, URIDINE:ORTHOPHOSPHATE RIBOSYLTRANSFERASE )

(鸯. 蜞赕 EC 2.4.2.2)

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: URID , Pi , RB1P , URAC

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓