Krajewski ea, 1994


Krajewski S. , Krajewska M. , Shabaik A. , Wang H.-G. , Irie S. , Fong L. , Reed J.C. // Cancer Res. 1994. V. 54. P. 5501-5507. Cancer Res. 1994