Osifchin ea, 1994


Osifchin . JBC 1994

Osifchin N.E., Jiang D., Ohtani-Fujita N., Fujita ., Carroza M., Kim S-J., Sakai ., Robbins P.O. // J. Biol. Chem. 1994. V. 269. P. 6383-6389.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • p53 铃腙 疱泱鲨 嚓蜩忭铖蜩 羿牝铕钼 E2F 觌弪铟眍泐 鲨觌
  • 缅 RB1: 疱泱鲨 蝠囗耜痂秭梃
  • p53 徨腙: 喻囫蜩 囡铒蝾珏: 体踵龛珈
  • p53 铃腙: 沐睇-扈龛: 徨腙 皴戾轳蜮 疱蜩眍犭囫蝾禧 (Rb)