Takaishi ea, 1993


Takaishi K. , Kikuchi A. , Kuroda S. , Kotani T. , Sasaki T. , Takai Y. Involvement of rho p21 and its inhibitory GDP/GTP exchange protein (rho GDI) in cell motility. // Mol.Cell.Biol., 13, 72-79, 1993.. Mol.Cell.Biol. 1993

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • HGF/SF 疱鲥矧铕 - 镳钿箨 镳铗铑黻钽屙 c-Met