Bereshchenko O.R. et al. 2002


Bereshchenko O.R., Gu W., and Dalla-Favera R., 2002. Acetylation inactivates the transcriptional repressor BCL6. Nat. Genet. 32: 606-613.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 蒿桡屙弪桕 滂趑屦屙鲨痤怅 镫噻爨蜩麇耜桴 觌弪铌: 埋l6 Blimp 1