Korenke G.C. et al. 1996


Korenke G.C., Fuchs S., Krasemann E., Doerr H.G., Wilichowski E., Hunneman D.H., and Hanefeld F., 1996. Cerebral adrenoleukodystrophy (ALD) in only one of monozygotic twins with an identical ALD genotype. Ann. Neurol. 40: 254-257.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 蒿桡屙弪桕 犷脲珥 麇腩忮赅: 忖邃屙桢