Рис. 8 pat


      Рис. 8. Нуклеотидная (кДНК) и аминокислотная
     последовательности гена тирозин аминотрансферазы
            (TAT) человека

                 taaaactgcacagggtttcagctgcc
ttggacacccctgtgcttttcagctatttgtttgaatggaacttaagtgcccaatt.tgt
 .tct.gattggagcaaaactttgtggactgacaaggatgggcgtccaagatgtaggaagtt
aaaaaaaaaatgttgccaaacaaggtgtagagcacgatcctatctgtgttttgaaatcta
tgaaattatgtatctatgcacctatatgtaatgtatctatctctgaatggagggaaagag
cctgaccattaccaccctctacccctgggagtgagaatgaagtgtacagggagcaggtgc
aaggaagaatgctcacttcttactttatatatttctgtactgttaaaattttaactggct
gttttgtaaaaaaaatttaataaaagctatcaactgtaaccagaagtactttctgacagt
agatgttctcaaaccatctcaccaagtgcccagaaagagttaacacaggagaattccaga
tgtttgaagtgagaacaaattcctgctttgagggtgggaggtgggcttagggatgagagg
caatgacgggggagaggaggaaagaagctgaggggagagctggctgctgagttgtcattc
c.aaccaatgg.catgaagtttcaagcccaacgcccatttgtggagac.tatttca.gga
gttaggatttgcatctgagttc+1attgcccctgtaacctgtcaaagaagagctaaggga
gctttcggggttggcttcttggaggctgctttctcctttacttggaag ...........
.......... интрон l  (0,61 kb)   .......... ggcttcgctagtg

atg gac cca tac atg att cag atg agc agc aaa ggc aac ctc ccc
met asp pro tyr met ile gln met ser ser lys gly asn leu pro 15

tca att ctg gac gtg cat gtc aac gtt ggt ggg aga agc tct gtg
ser ile leu asp val his val asn val gly gly arg ser ser val 30

ccg gga aaa atg aaa ggc aga aag gcc agg tgg tct gtg agg ccc
pro gly lys met lys gly arg lys ala arg trp ser val arg pro 45

tca gac atg gcc aag aaa act ttc aac ccc atc cga gcc att gtg
ser asp met ala lys lys thr phe asn pro ile arg ala ile val 60

gac aac atg aag gtg aaa cca aat cca aac aaa acc atg att tcc
asp asn met lys val lys pro asn pro asn lys thr met ile ser 75

ctg tcc att ggg gac cct act gtg ttt gga aac ctg cct aca gac
leu ser ile gly asp pro thr val phe gly asn leu pro thr asp 90

cct gaa gtt acc cag gca atg aaa gat gcc ctg gac tcg ggc aaa
pro glu val thr gln ala met lys asp ala leu asp ser gly lys 105

tat aat ggc tat gcc cca tcc atc ggc ttc cta tcc agt cgg gag
tyr asn gly tyr ala pro ser ile gly phe leu ser ser arg glu 120

gag att gct tct tat tac cac tgt cct gag gca ccc cta gaa gct
glu ile ala ser tyr tyr his cys pro glu ala pro leu glu ala 135

aag gac gtc att ctg aca agt ggc tgc agc caa gct att gac ctt
lys asp val ile leu thr ser gly cys ser gln ala ile asp leu 150

tgt tta gct gtg ttg gcc aac cca ggg cag aac atc ctg gtt cca
cys leu ala val leu ala asn pro gly gln asn ile leu val pro 165

aga cct ggt ttc tct ctc tac aag act ctg gct gag tct atg gga
arg pro gly phe ser leu tyr lys thr leu ala glu ser met gly 180

att gag gtc aaa ctc tac aat ttg ttg cca gag aaa tct tgg gaa
ile glu val lys leu tyr asn leu leu pro glu lys ser trp glu 195

att gac ctg aaa caa ctg gaa tat cta att gat gaa aag aca gct
ile asp leu lys gln leu glu tyr leu ile asp glu lys thr ala 210

tgt ctc att gtc aat aat cca tca aac ccc tgt ggg tca gtg ttc
cys leu ile val asn asn pro ser asn pro cys gly ser val phe 225

agc aaa cgt cat ctt cag aag att ctg gca gtg gct gca cgg cag
ser lys arg his leu gln lys ile leu ala val ala ala arg gln 240

tgt gtc ccc atc tta gct gat gag atc tat gga gac atg gtg ttt
cys val pro ile leu ala asp glu ile tyr gly asp met val phe 255

tcg gat tgc aaa tat gaa cca ctg gcc acc ctc agc acc gat gtc
ser asp cys lys tyr glu pro leu ala thr leu ser thr asp val 270

ccc atc ctg tcc tgt gga ggg ctg gcc aag cgc tgg ctg gtt cct
pro ile leu ser cys gly gly leu ala lys arg trp leu val pro 285

ggc tgg agg ttg ggc tgg atc ctc att cat gac cga aga gac att
gly trp arg leu gly trp ile leu ile his asp arg arg asp ile 300

ttt ggc aat gag atc cga gat ggg ctg gtg aag ctg agt cag cgc
phe gly asn glu ile arg asp gly leu val lys leu ser gln arg 315

att ttg gga ccc tgt acc att gtc cag gga gct ctg aaa agc atc
ile leu gly pro cys thr ile val gln gly ala leu lys ser ile 330

cta tgt cgc acc ccg gga gag ttt tac cac aac act ctg agc ttc
leu cys arg thr pro gly glu phe tyr his asn thr leu ser phe 345

ctc aag tcc aat gct gat ctc tgt tat ggg gcg ttg gct gcc atc
leu lys ser asn ala asp leu cys tyr gly ala leu ala ala ile 360

cct gga ctc cgg cca gtc cgc cct tct ggg gct atg tac ctg atg
pro gly leu arg pro val arg pro ser gly ala met tyr leu met 375

gtt gga att gag atg gaa cat ttc cca gaa ttt gag aac gat gtg
val gly ile glu met glu his phe pro glu phe glu asn asp val 390

gag ttc acg gag cgg tta gtt gct gag cag tct gtc cac tgc ctc
glu phe thr glu arg leu val ala glu gln ser val his cys leu 405

cca gca acg tgc ttt gag tac ccg aat ttc atc cga gtg gtc atc
pro ala thr cys phe glu tyr pro asn phe ile arg val val ile 420

aca gtc ccc gag gtg atg atg ctg gag gcg tgc agc cgg atc cag
thr val pro glu val met met leu glu ala cys ser arg ile gln 435

gag ttc tgt gag cag cac tac cat tgt gct gaa ggc agc cag gag
glu phe cys glu gln his tyr his cys ala glu gly ser gln glu 450

gag tgt gat aaa tag gcctgcatccattctcctgaggatgtgtcccatctaggg
glu cys asp lys ter
--------------
  *выделены TATA, CAAT, AATAAA последовательности;
   TGTTCT мотив GRE V элемента заключен в ( );
   Alu повтор экзона L заключен в [ ].


Смотрите также:

 • TAT Ген (ген тирозинаминотрансферазы)