Ufer ea, 1995


Ufer E. An extracellular residue determines the agofnist specificity of V2-vasopressin receptore. // FEBS Lett 1995, Vol. 362, P. 19. FEBS Lett 1995

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • (Deamino-Cys1, D-Arg8)-锣珙镳羼耔