: pH7,37 7,43, 7,4. , , , . , , 7,28 - 7,29, .. pH .

, , . , , , .

- , .

:

  • :
  • : ,
  • :
  • :
  • :
  • :
  • , pH
  • : :