Maller J.L., 1985


Maller J.L. Regulation of amphibian oocyte maturation. Cell Differ., 16, 211 - 221, 1985.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 晤鲨螓: 耦琊邂囗桢: 嚓蜩忄鲨 MPF
  • 晤鲨螓: 耦琊邂囗桢: 桧桷栲鲨 箪屙屙桢 鲨觌梓羼觐泐 捞