bss. 13.5


() G-, (). - () . 2+ Na+ , + - . 2+ ( ). . - , - -, G - G-, NO-C - NO-, - , - , - , -

:

  • :
  • :
  • :