LPL ( ) (3.1.1.34)


Gene: [08p22/LPL] lipoprotein lipase; hyperlipoproteinemia, type I (chylomicronemia syndrome)

EC 3.1.1.34  

TRIACYLGLYCERO-PROTEIN ACYLHYDROLASE (LIPOPROTEIN LIPASE; CLEARING FACTOR LIPASE; DIGLYCERIDE LIPASE; DIACYLGLYCEROL LIPASE)

. . , 5% .

--II , () . ( - , ).

-III .

, . , . --II .

, , - .

:

  • (cofactor)