Shimura K.,1985


Shimura K. Osaka Daigaku Igaku Zasshi,1985, 36,13-25.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • IMP+NAD+H2O=XMP+NADH
  • IMP-溴汨漯钽屙噻(1.1.1.205)