AAC*+CoA=2 ACE*


COA + ACETOACETYL-COA = ACETYL-COA + ACETYL-COA

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 圉弪钹鲥蜩-CoA-蜩铍噻 EC 2.3.1.9

(男用扰 屠锹劳冗: ACETYL-COA ACETYLTRANSFERASE, ACETOACETYL-COA THIOLASE, ACETYL-COA:ACETYL-COA C-ACETYLTRANSFERASE )

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: AAC* , ACE*

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 漓桧铌桉腩螓: 赅蜞犷腓珈 筱脲痤溧: 疱嚓鲨: 蜩痤玷