ALGPCH+AC*nm=CoA+TAF


1-ALKYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPOCHOLINE + ACYL-CoA = COA + 1-ALKYL-2-ACYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 嚯觇脬腓鲥痤纛耵铛铍桧圉桦蝠囗耵屦噻 EC 2.3.1.63

(男用扰 屠锹劳冗: 1-ALKYLGLYCEROPHOSPHOCHOLINE ACYLTRANSFERASE, 1ACYL-COA:1-ALKYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE O-ACYLTRANSFERASE)

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: ALGPCH , AC*nm , CoA , TAF

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 丽桦汶桷屦铍, 戾蜞犷腓珈: 疱嚓鲨 翦痨屙螓