ATP+dTMP=ADP+dTDP


ATP + DTMP = ADP + DTDP

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 蜩扈滂豚蜿桧噻 EC 2.7.4.9

(男用扰 屠锹劳冗: DTMP KINASE, ATP:DTMP PHOSPHOTRANSFERASE )

蒡 疱嚓鲨 赅蜞腓玷痼弪 蜞赕 溴铌耔眢觌孱玷漪铖羿蜿桧噻 EC 2.7.4.13

(ATP + DEOXYNUCLEOSIDE PHOSPHATE = ADP + DEOXYNUCLEOSIDE DIPHOSPHATE)

(男用扰 屠锹劳冗: (DEOXY)NUCLEOSIDE-PHOSPHATE KINASE, ATP:DEOXYNUCLEOSIDE-PHOSPHATE PHOSPHOTRANSFERASE )

蚂羼蝾 ATP 祛驽 桉镱朦珙忄螯 dATP.

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: ATP , dTMP , ADP , dTDP

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 翔痂扈滂睇: 疱嚓鲨 翦痨屙螓