GL3P+AC*nm=CoA+LISPHD


ACYL-COA + sn-GLYCEROL 3-PHOSPHATE = COA + 1-ACYL-SN-GLYCEROL 3-PHOSPHATE

世依巳侨杏乓 耘刑磐: 汶桷屦铍-3-纛耵囹-圉桦蝠囗耵屦噻 EC 2.3.1.15

(男用扰 屠锹劳冗: GLYCEROL-3-PHOSPHATE ACYLTRANSFERASE, ACYL-COA:SN-GLYCEROL-3-PHOSPHATE O-ACYLTRANSFERASE)

吾铉磬麇龛 戾蜞犷腓蝾: GL3P , AC*nm , CoA , LISPHD

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 丽桦汶桷屦铍, 戾蜞犷腓珈: 疱嚓鲨 翦痨屙螓