Bakker E.,1989


Bakker E., Veenema H., den Dunnen J.T., van Broeckhoven C., Grootscholten P.M., Bonten E.J., van Ommen G.J.B., Pearson P.L. Germinal mosaicism increases the recurrence risk for new Duchenne muscular dystrophy mutations. - J.Med.Genet., 1989, v. 26, p. 553-559.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 缅 滂耱痤翳磬. 腆蜞鲨 沐磬.