Seledsov I.A. ea, 1991


Seledsov I.A., Solovyev V.V., Merkulova T.I. // Biochim. Biophys. Acta. 1991. V. 1089. P. 367--376.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 耐 篦囫蝾 GRE: 暑眈屙耋耥 镱耠邃钼囹咫铖螯