MCAF


铃蜞-蹂祛觇睇 耧铖钺耱怏 扈沭圉梃 祛眍鲨蝾 , 觐蝾瘥 漕耱桡眢 铟嚆 桧翦牿梃, 滂趑屦屙鲨痼 蜿囗邂 爨牮铘嚆 . 武龛 桤 嚓蜩忭 徨蜞-蹂祛觇眍 怆弪 MCAF (囗汶. macrophage chemoattractant and activating factor).

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 狸蜩忄鲨 爨牮铘嚆钼 囗蜩桧翦牿桀眄铎 镳铞羼皴