Saito H., Inazawa J., ea, 1993


Saito H., Inazawa J., Saito S., Kasumi F., Koi S., Sagae S., Kudo R., Saito J., Noda K., Nakamura Y.(1993)

Cancer Res.53, 3382-3385.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 枢痱桊钼囗桢 耋狨痤祛耦祉 钺 疣轭眍 LOH