1991


 • Itoch ea 1991
 • Hanvey J.C. ea, 1991
 • Hampel K.J. ea, 1991
 • Postel E.H. ea, 1991
 • Pilch D.C. ea, 1991
 • Lyamichev V.I. ea, 1991
 • Takasugi M. ea, 1991
 • Nielsen P.E. ea, 1991
 • English U. and Gauss D.H., 1991
 • Durland R.H. ea, 1991
 • Young S.L. ea, 1991
 • Beal P.A. and Dervan P.B., 1991
 • Orson F.M. ea, 1991
 • Macaya R.P. ea, 1991
 • Ono A. ea, 1991
 • Ferrin L.J. and Camerini-Otero R.D., 1991
 • Roberts R.W. and Crothers D.M., 1991
 • Strobel S.A. and Dervan P.B., 1991
 • Radhakrishnan I. ea, 1991
 • Белки системы гемостаза: Литература
 • Bourin M.C., 1991
 • Foulkes N.S. ea, 1994
 • Bachvarov ea, 1991
 • McStay ea, 1991
 • Schnapp ea, 1991
 • Fischer E.H., ea, 1991
 • Лимфома B клеточная: изменения других хромосомных локусов
 • Smith ea, 1991
 • Hiraoka Y. ea, 1991
 • Yokoyama ea, 1991
 • Berwaer M. ea, 1991
 • Morrow ea, 1991
 • Islum ea, 1991
 • Lazurkina ea, 1991
 • Mertvetsov N.P. ea, 1991
 • Jones ea, 1991
 • Myal Y. ea, 1991
 • Debry ea, 1991
 • Lands ea, 1991
 • Therrien M. ea, 1991
 • Gardner ea, 1991
 • Yamashita ea, 1991
 • Peers B. ea, 1991
 • Dowrick P.G. ea, 1991
 • Bourne, Sanders & McCormick (1991)
 • Yonish-Rouach E., Resnitzky D. 1991
 • Ginsberg ea 1991
 • Болезнь Ходжкина: ассоциация с EBV вирусом
 • Rubin ea, 1991
 • Xu ea, 1991
 • Rogalsky ea, 1991
 • Goodrich ea, 1991
 • Orci L. ea, 1991
 • Torimoto Y., ea, 1991
 • Sakanoue ea, 1991
 • Soman ea, 1991
 • Kheu-Goodal Y., ea, 1991
 • Karlsson Karl-Anders, 1991
 • Shraven B., ea, 1991
 • Vasiliev ea, 1991
 • Hakes D.J. and Berezney R., 1991
 • Mayer R.E., ea, 1991
 • Danoff ea, 1991
 • Taffs R.E., ea, 1991
 • Mercer J.A. et al., 1991
 • Heitlinger E. et al., 1991
 • Nakayasu H. and Berezney R., 1991
 • Chellappan ea, 1991
 • Williamson R.E., 1991
 • Voss A.,ea, 1991
 • Iijima ea, 1991
 • Gherardi ea, 1991b
 • LaRochelle W.G. ea, 1991
 • Hartwig J.H., DeSisto M., 1991
 • Milner ea, 1991
 • Cockroft S. ea, 1991
 • Letourneau P.C., Cypher C., 1991
 • Kennelly P.J., ea, 1991
 • Mitani Y., ea, 1991
 • Bottaro ea, 1991
 • Furlong ea, 1991
 • Copiod ea, 1991
 • Donaldson J.G. ea, 1991
 • Caido ea, 1991
 • Walker P.R. ea, 1991
 • Bargonetti ea, 1991
 • Kern ea, 1991
 • Chedid M., ea, 1991
 • Rustgi ea, 1991
 • Deane D.L., ea, 1991
 • Ito ea, 1991
 • Aftar ea, 1991
 • Shaulsky ea, 1991
 • Johnston G.C. et al., 1991
 • Ronen ea, 1991
 • Itano N., Hatano S., 1991
 • Stoker M. and Gherardi E., 1991
 • Srivastava ea, 1991
 • Prat ea, 1991
 • Mittler R.S., ea, 1991
 • Sakaguehi A.Y., ea, 1991
 • Ellis R.E., 1991
 • Skalli O., Goldman R.D., 1991
 • Klockner ea, 1991
 • Bovwen-Pope D.F. ea, 1991
 • Berk ea, 1991
 • Razin S.V. ea, 1991
 • Lippincott-Schwartz J. ea, 1991
 • Senaldi G., ea, 1991
 • Kahn R.A. ea, 1991
 • Hocevar ea, 1991
 • Wessels D. et al., 1991
 • Duden R. ea, 1991
 • Sztul ea, 1991
 • Serafini T. ea, 1991
 • Escobedo J. ea, 1991
 • Otsu M. ea, 1991
 • Kaelin ea, 1991
 • Cross M. and Dexter T.M., 1991
 • Meldrum ea, 1991
 • Igawa ea, 1991
 • Samstag Y., ea, 1991
 • Mager ea, 1991
 • Johnson ea, 1991
 • Kaziro ea, 1991
 • Presutti ea, 1991
 • Булычев А.Г., 1991
 • Ferris ea, 1991
 • Fakharzaden ea, 1991
 • Tappia P.S., ea, 1991
 • Pollak S., ea, 1991
 • Naldini ea, 1991
 • Dolphin ea, 1991
 • Marks ea, 1991
 • Weintraub ea, 1991
 • Ostergaard N.L., ea, 1991
 • Larson ea, 1991
 • Zahradka ea, 1991
 • Mochly-Rosen ea, 1991
 • Pollard T.D. et al., 1991
 • Grankovski N.,ea, 1991
 • Tamura ea, 1991
 • Gelfand V.I., Bershadsky A.D., 1991
 • Mabuchi K., Wang C.-L.A., 1991
 • Imai ea, 1991
 • Gannon ea, 1991
 • Geiger B., Ginsberg D., 1991
 • Tomei ea, 1991
 • Bailer S.M. ea, 1991
 • Bezprozvanny ea, 1991
 • Gopalakrishna ea, 1991
 • Isenberg G., 1991
 • Gherardi E., 1991
 • Lees ea, 1991
 • Lin ea, 1991
 • Tsai ea, 1991a
 • Hollstein ea, 1991
 • Bookstein ea, 1991
 • Marvel J., ea, 1991
 • Mandelkow E.-M. et al., 1991
 • Weidner ea, 1991
 • Hu S.L. ea, 1991
 • Houslay ea, 1991
 • Shaw A., ea, 1991
 • Coluccio L.M., 1991
 • McNally E.M. et al., 1991
 • Bulinski J.C., Gundersen G.G., 1991
 • Surdej P. ea, 1991
 • Michalovitz ea, 1991
 • Brassac ea, 1991
 • Monkanen R.E., ea, 1991
 • Kan ea, 1991
 • Isaak ea, 1991
 • Sakakura ea, 1991
 • Agutter P.A., 1991
 • Ledbetter J.A., ea, 1991
 • Thevenin C., ea, 1991
 • Safer D. et al., 1991
 • Ursitti J.A. et al., 1991
 • Hu E.,ea, 1991
 • Levine A.G. ea, 1991
 • Georgiev G.P. and Vassetzki Y.S., 1991
 • Crawford A.W., Beckerle M.C., 1991
 • Sjolander A. ea, 1991
 • Mor ea, 1991
 • Sasaki ea, 1991
 • GIaemsta ea, 1991
 • Conn ea, 1991
 • Jukic ea, 1991
 • Garcia ea, 1991
 • Walker P. ea, 1991
 • Michel M., 1991
 • Adler G. ea, 1991
 • Tawanagi ea, 1991
 • Yamazaki ea, 1991
 • Koller ea, 1991
 • Chassaing ea, 1991
 • Amnura ea, 1991
 • Bartfai ea, 1991
 • Rhaleb ea, 1991
 • El_Sabban ea, 1991
 • Hout ea, 1991
 • Angel P. and Karin M., 1991
 • Frankfurt ea, 1991
 • Dang C.V., 1991
 • Yu ea, 1991
 • ген c-myc рекомбинации в плазмацитомах мышей
 • Leach K.L. ea, 1991
 • Sakurai A. ea, 1991
 • Johnston С. ea, 1991
 • Konig H., 1991
 • Sheng M. ea, 1991
 • Bannister A.J. ea, 1991
 • Teeter ea, 1991
 • Miller B.E. ea, 1991
 • Hartig E. ea, 1991
 • Hipskind R.A. ea, 1991
 • Романчиков Ю.М., 1991
 • Lucibello F.C. ea, 1991
 • Chan ea, 1991
 • Hunter T., 1991
 • Gudkov ea, 1991
 • Hancock J.F. ea, 1991
 • Gillis P. and Malter J.S., 1991
 • Roninson, 1991.
 • Kerppola T.K. and Curran T., 1991
 • Malter J.S. and Hong Y., 1991
 • T клеточная лимфома: механизм индукции вирусами
 • Filhol O. ea, 1991
 • Ryseck R.-P. and Bravo R., 1991
 • Вихонская Ф.Л. и др., 1991