(, )


Archaebacteria Eubacteria , , (Moneres - ., ). 5 000 , . (.. ), . . 2 ( 3 600 1 600 ) .

2 - . , , . ( ) , , .., . Prophyta , - Protozoa ().

, , , , . Protista Protoctista (protos -, kristos - , .). - , , 30, , , , . , , , - . Eustigmatophyta, Chlorophyta , , Euglenophyta (Euglena viridis), (Pouchetia sp., Erythropsidinium pavillardii).

:

  • Gastropoda