индукция цитокинов


NF-IL6

Смотрите также:

  • LFA-1 (CD11a/CD18) Молекула адгезии