Kozak ea 1991


Kozak M. 1991. J. Biol. Chem. 266:19,867-70

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • C/EBP嚯: 桤铘铕禧