: in vitro


, in vitro , , ( Steinberg D., 1987 ).

, , in vivo. , , , in virto . , , ( Mitchinson M.J. ea, 1988 ).