:                             

1 CD45

--------------------------------

2

LAR , DPTP , DLAR -

--------------------------------

3 1 1 ( PTP1 ) -

HPTP , ,

4 2 2 , 2 , 2

HPTP , , PTPS

3 3

SH2-

1.

PTP1 , PAC-1 , PTP-1C , HCP , SHP

2.

Syp , SH-PTP2 , PTP-1D , SH-PTP ,

PTP-2C

-

,

,

. T - - , - , . - - .

, :

1 ,

2 ,

2

2 . VH1- ( )

:

  • ():